Skip to product information
1 of 5

NTT'S LOUISIANA SEAFOOD

Rễ Nhân Sâm - Ginseng 5 Year Roots - Great for Tea and Cooking

Rễ Nhân Sâm - Ginseng 5 Year Roots - Great for Tea and Cooking

Regular price $43.99 USD
Regular price $54.99 USD Sale price $43.99 USD
Sale Sold out

Vẻ đẹp trong sự đơn giản. Được phát triển với nhiều thập kỷ chuyên môn được trau dồi, những củ nhân sâm này hoàn hảo để sử dụng hàng ngày. 

  • Rễ 5 năm - Mọc ở Ontario, Canada
  • 10-30g mỗi miếng - Toàn bộ rễ - Khô
  • Kosher, thành viên OGGA
  • Đa năng - Trà, nấu ăn, v.v.
  • Nhân sâm là một chất tăng cường năng lượng tự nhiên hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Nó là một chất bổ sung thảo dược truyền thống đã được sử dụng hàng ngàn năm để tăng cường hệ thống miễn dịch, điều chỉnh lượng glucose và giảm căng thẳng
View full details