Skip to product information
1 of 2

CT Choice

Bánh tráng rong biển cháy tỏi

Bánh tráng rong biển cháy tỏi

Regular price $7.99 USD
Regular price Sale price $7.99 USD
Sale Sold out

Brand: CT choice

Net wt: 7.5oz-200g

Keep frozen 

View full details